Armenia.republika.pl > Ormiańska szkola w Warszawie

  Armenia

  Online

 

 Ormiańska szkoła w Warszawie

Litewscy nauczyciele w szkole ormiańskiej


Wizytą studyjna nauczycieli


  Grupa 25-ciu nauczycieli z Litwy, 23 września odwiedziła szkołę ormiańską w Warszawie z wizytą studyjną. Nauczyciele uczący w szkołach mniejszości narodowych na Litwie, w tym również ze szkół polskich, przebywali w Polsce, w dniach 19-24 września, by w ramach “Programu Unijnego” poszerzyć swoje doświadczenie, o rozwiązania edukacyjne w polskich szkołach mniejszości narodowych. Na czele delegacji stał pan Stanisław Widtmann - dyrektor w Departamencie Mniejszości Narodowych i Wychodztwa przy Rządzie Republiki Litewskiej.

  Goście odwiedzali w ramach wizyty, szkoły różnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę: białoruską (Białymstok, Hajnówka), litewską (Sejny), romską (Suwałki), słowacką (Krempachy), dwie niemieckie (Opole), ukraińską i łemkowską (w Legnicy), a na koniec ormiańską (w Warszawie). Wszędzie byli goszczeni przez lokalne środowiska szkolne i zapoznawani z młodzieżą i gronem pedagogów miejscowych szkół.
  Z tej okazji do szkoły zaprosiliśmy Ambasadora Armenii w Polsce i Litwie pana Ashota Galojana, na stałe rezydującego w Warszawie, oraz panie Reginę Pruszyńską naczelnika Wydziału Oświaty Dzielnicy śródmieście i Grażynę Płoszajską z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także pana Macieja Bohosiewicza - współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce.


  Na początek wizyty zaprosiliśmy gości do klas szkolnych, by mogli poznać dzieci i warunki szkole, spotkać się z rodzicami. Gości przywitała p. Marzena Tomaszewska - dyrektorka szkoły. Panie Margarita i Anahit Jermian, nauczycielki ormiańskiego, odpowiadały na liczne pytania gości dotyczące, przede wszystkim podręczników i organizacji nauczania języka ormiańskiego. Następnie zaprosiliśmy gości do świetlicy.
  Prezentację gospodarzy oraz gości dokonał p. Paweł Karczewski, poczym, pan dyrektor Stanisław Widtmann przedstawił problemy związane z nauczaniem mniejszości na Litwie, z kolei p. Grażyna Płoszajska obszernie przedstawiła zasady funkcjonowania szkół dla mniejszości w Polsce, niejako podsumowując wizytę studyjną litewskich nauczycieli. Pan ambasador wyraził ze swej strony zadowolenie ze spotkania i faktu, że w Polsce są dwie szkoły ormiańskie w Warszawie i w Krakowie. Wywiązała się dyskusja, miedzy nauczycielami. Na zakończenie były jeszcze pamiątkowe zdjęcia przed budynkiem szkoły i goście odjechali zwiedzać Warszawska Starówkę.
  Od nowego roku szkolnego, rozpoczęliśmy czwarty rok nauczania w szkole. Szkoła jest szkołą publiczną, w strukturze szkół prowadzonych przez m. st. Warszawę. Obecnie są trzy klasy, odpowiednio do etapów kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum. System kształ-cenia w Polsce dzieli się na etapy edukacyjne, I etap - obejmuje klasy 1 - 3, II etap - klasy 4 - 6, III etap - gimnazjum. W najmłodszej klasie naukę od września rozpoczęło 9-cioro dzieci.


/wrzesień 2006/


<<< Wstecz <<<


  Reklama

  Partnerzy


www.Hayastan.republika.pl


www.ARMPOL.republika.pl


 


online