Armenia.republika.pl > Szkola

  Armenia

  Online

 

 Ormiańska szkoła w Polsce

  Kraków

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne organizuje sobotnią szkołę Ormiańską, która rozpoczął działanie od 2-go października 2004r.
Zapraszamy dzieci powyżej 6-ciu lat.
Opłata miesięczna wyniesie 50zł.
Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godz. 10 do 14 w Krakowie, pod adresem:

ul. Rajska 1
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
1 piętro, pokój 53

Kontakt
E-mail:  Warszawa

  ... W Warszawie ruszyła weekendowa szkoła ormiańska. Ma otrzymać status szkoły publiczne. Zorganizował ją Paweł Korczewski, zafascynowany historią polskich Ormian, emerytowany urzędnik stołecznego ratusza (ojciec, lwowiak, chodził na kazania arcybiskupa Teodorowicza do ormiańskiej katedry). Uczą dyplomowane nauczycielki - ormiańskie imigrantki. Szkółka istnieje od 1 września 2003 r.
  Od 1 września 2004 r. szkoła jest przy Szkole Podstawowej nr 210 w Warszawie ul. Karmelicka 13. Zajęcia odbywają się w sobotę przez cały rok szkolny w godzinach 10 - 13:30 (4 godz. lekcyjne). Od początku roku szkolnego jest dwie klasy: młodsza dla dzieci z klas 0-3, starsza dla dzieci z klas 4-9. Obecnie uczęszcza do szkoły 22-je dzieci.  W Warszawie, dla dzieci i młodzieży ormiańskiej działa szkoła języka i kultury ormiańskiej. Szkoła zlokalizowana jest w szkole podstawowej przy ul. Karmelickiej 13. Od września rozpoczynamy 4-ty rok nauki (2006r). Część dzieci zakończyła edukację, zwracam się do Państwa o nowy, liczny nabór. Bardzo proszę zachęcić rodziców dzieci do zapisania do szkoły. Początek roku szkolnego, sobota 9 września o godz.10:00.

Serdecznie zapraszam.Litewscy nauczyciele w szkole ormiańskiej


Wizytą studyjna nauczycieli


  Grupa 25-ciu nauczycieli z Litwy, 23 września odwiedziła szkołę ormiańską w Warszawie z wizytą studyjną. Nauczyciele uczący w szkołach mniejszości narodowych na Litwie, w tym również ze szkół polskich, przebywali w Polsce, w dniach 19-24 września, by w ramach “Programu Unijnego” poszerzyć swoje doświadczenie, o rozwiązania edukacyjne w polskich szkołach mniejszości narodowych. Na czele delegacji stał pan Stanisław Widtmann - dyrektor w Departamencie Mniejszości Narodowych i Wychodztwa przy Rządzie Republiki Litewskiej.

  Goście odwiedzali w ramach wizyty, szkoły różnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę: białoruską (Białymstok, Hajnówka), litewską (Sejny), romską (Suwałki), słowacką (Krempachy), dwie niemieckie (Opole), ukraińską i łemkowską (w Legnicy), a na koniec ormiańską (w Warszawie). Wszędzie byli goszczeni przez lokalne środowiska szkolne i zapoznawani z młodzieżą i gronem pedagogów miejscowych szkół.


Więcej >>>
W szkole, w ostatnim czasie.


  “Szkoła Ormiańska” jak w skrócie określamy szkołę, jest wpisana w strukturę szkół prowadzonych przez m. st. Warszawę. Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci ormiańskich uczęszczających do szkół warszawskich podstawowych i gimnazjów.


Pani dyr Marzena Tomaszewska i pan ambasador Ashot Galoyan na rozpoczęciu "Dnia ormiańskiego"


Od roku szkolnego 2006/2007 zajęcia prowadzone są w trzech zespołach (klasach). Dla dzieci młodszych z klas 0-3, dla dzieci z klas starszych 4-6, oraz dla dzieci z klas gimnazjalnych. Nauka prowadzona jest według programu autorskiego nauki języka i kultury ormiańskiej dopuszczonego do użytku szkolnego.


Więcej >>>
Informacja dla Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

oddz. w Warszawie


Szkoła ormiańska (sprawozdanie za rok szkolny 2004/05 oraz 2005/06)


  Z inicjatywy członków Koła Zainteresowań Kulturą Ormian w 2003 r. mogła zaistnieć szkoła dla dzieci z mniejszości ormiańskiej, które na co dzień uczęszczają do szkół warszawskich: podstawowych, gimnazjalnych lub ponad gimnazjalnych. Szkoła jest czynna w każda sobotę roku szkolnego, w Szkole Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13, w Warszawie, jako "międzyszkolny punkt nauczania języka kultury ormiańskiej". Nauczanie odbywa się wg "Programu autorskiego nauczania języka i kultury ormiańskiej" dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

  Uczą dwie Ormianki, dyplomowane nauczycielki panie Anahit Jeremian i Margarita Jeremian-Woźniakowską, które swoje wykształcenie otrzymały w Armenii. Program edukacyjny szkoła realizuje w trzech płaszczyznach: kształcenia językowego w mowie i piśmie, literackiego i kulturalnego, oraz poprzez udział w imprezach ogólnoszkolnych. Zajęcia w trzech grupach i stosownie do polskiego systemu edukacji są to: I etap edukacji - klasy 0-3, II etap edukacji - klasy 4-6, III etap edukacji - gimnazjum. Do szkoły we wszystkich grupach w okresie sprawozdawczym uczęszczało 18 - 22 dzieci.
  Szkoła obok swych zwykłych zadań edukacyjnych starała się organizować imprezy takie jak "mikołajki", "opłatek" przed Świętami Bożego Narodzenia, czy uroczyste "zakończenie roku szkolnego". Największym sukcesem uczniów i nauczycielek było przygotowanie programu artystycznego na zakończenie roku szkolnego 2004/05 pt. "Mesrop Masztos - twórca alfabetu". Główną ideą występu, przygotowanego w 1 600 rocznicę powstania alfabetu ormiańskiego było pokazanie, jak ważne dla narodu są język i wiara. Dzięki nim Ormianie zachowali swą tożsamość w okresie, w którym pozbawieni byli niepodległego państwa.
  Rodzice, zaproszeni goście oraz goście specjalni ambasador Armenii, pani dyr. szkoły Marzena Tomaszewska, panie reprezentujące MENiS oraz MSWiA wszyscy zgodnie, wysoko ocenili zaprezentowany występ.
  Szkoła podjęła też próbę prezentowania kultury ormiańskiej w środowisku polskich dzieci poprzez wspólne zajęcia dla uczniów Sz. P. nr 306 i uczniów naszej ormiańskiej szkoły, lecz z uwagi na trudności transportowe, oraz bardzo kłopotliwe zwalnianie naszych uczniów (uczniowie różnych szkół) ta inicjatywa nie była już później kontynuowana.


opracował: Paweł Korczewski członek KZKO

Warszawa, wrzesień 2008 r.
Informacja dla Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego - c.d.


Szkoła ormiańska (sprawozdanie za rok szkolny 2006/7 oraz 2007/8)


  Rok szkolny 2006/07, 4-ty rok nauki w szkole ormiańskiej, rozpoczął się od apelu do środowiska nowej emigracji ormiańskiej, o nowy liczny nabór. Część dzieci "wyrosła już ze szkoły", inne postanowiły zakończyć swoją edukację, potrzebny był nowy nabór. Częściowo to się udało, do pierwszej klasy zgłosiło się 9-cioro pierwszaków.

  Z nowym rokiem, szkoła została wpisana w strukturę edukacji m. st. Warszawy. Pani Margarita Jeremian-Woźniakowska otrzymała ˝ etatu w Szkole Podstawowej nr 210. Może trochę dziwić, że dopiero teraz, ale po części była to wina samej zainteresowanej, a po większej części poprzedniego Burmistrza Dzielnicy Warszawy-Śródmieście. Druga pani, Anahit Jeremian pracuje społecznie.
  23 września (2006 r.) do szkoły ormiańskiej przyjechała grupa 25-ciu nauczycieli z Litwy, z panem St. Widtmannem - dyrektorem w Departamencie Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy Rządzie Republiki Litewskiej. W dniach 19-24 września byli w Polsce z wizytą studyjną, w ramach "Programu Unijnego" poszerzali swoją wiedzę o rozwiązania edukacyjne w polskich szkołach z mniejszościami narodowymi. Byli to nauczyciele, którzy na co dzień uczą w szkołach z mniejszościami narodowymi, w tym również ze szkół polskich.
  Nowym doświadczeniem dla nas, za sprawą pani dyr. Marzeny Tomaszewskiej były "Dni Ormiańskie" organizowane przez całą szkołę. Uczniowie szkoły przygotowali swój program artystyczny "Legendę o Warsie i Sawie", podobnie Ormianie przedstawili program patriotyczny o "Ojczyźnie i języku ojczystym". Była też wystawa plakatów zrobionych przez uczniów o Armenii, stroje polskie i ormiańskie, quiz o Armenii, i poczęstunek. Podobnie w następnym roku, Ormianie przygotowali inscenizację do bajki Howannesa Tumaniana "O biedaku, który szukał szczęścia", a uczniowie polscy program patriotyczny. Dekoracją była stylizowana góra Ararat.
  Staraniem pani dyr. Marzeny Tomaszewskiej oraz niżej podpisanego (w odpowiednich proporcjach) Burmistrz Gminy Śródmieście na potrzeby naszej szkoły ormiańskiej wyremontował mieszkanie służbowe (mieszkanie w budynku szkoły), które od II-go półrocza 2008 jest do wyłącznej naszej dyspozycji i pomału, może trochę zbyt wolno jest wyposażane.
  Zajęcia szkolne są już w nowych pomieszczeniach, nominalnie w ubiegłym roku na liście było 23-je uczni, w trzech grupach, choć z frekwencją było różnie.

opracował: Paweł Korczewski członek KZKO

Warszawa, wrzesień 2008 r.


  Reklama

  Partnerzy


www.Hayastan.republika.pl


www.ArmPol.do.am


 


online