Armenia.republika.pl > Ormiańska szkola w Warszawie

  Armenia

  Online

 

 Ormiańska szkoła w Warszawie

W szkole, w ostatnim czasie.


  “Szkoła Ormiańska” jak w skrócie określamy szkołę, jest wpisana w strukturę szkół prowadzonych przez m. st. Warszawę. Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci ormiańskich uczęszczających do szkół warszawskich podstawowych i gimnazjów.


Pani dyr Marzena Tomaszewska i pan ambasador Ashot Galoyan na rozpoczęciu "Dnia ormiańskiego"


Od roku szkolnego 2006/2007 zajęcia prowadzone są w trzech zespołach (klasach). Dla dzieci młodszych z klas 0-3, dla dzieci z klas starszych 4-6, oraz dla dzieci z klas gimnazjalnych. Nauka prowadzona jest według programu autorskiego nauki języka i kultury ormiańskiej dopuszczonego do użytku szkolnego.


Program edukacyjny szkoły

  Swój program edukacyjny nasza szkoła realizuje w trzech płaszczyznach: kształcenia językowego w mowie i piśmie, literackiego i kulturowego, oraz poprzez udział w imprezach ogólno szkolnych. Udział w kształceniu dwukulturowym sprzyja rozwojowi dziecka. Nasze dzieci w swoich szkołach polskich osiągają wyniki dużo wyższe niż przeciętne.


Zajęcia w szkole


Na przerwie


  Szkołę chętnie odwiedzają goście. Częstym gościem jest nowy, od marca 2006 r. w Polsce, Ambasador Armenii JE Pan Ashot Galoyan. Przy okazji pobytu na Uniwersytecie Warszawskim, szkołę w grudniu odwiedzili panowie Aram Simonyan - rektor Uniwersytetu w Armenii oraz Albert Stepanyan - prorektor. Odwiedził też szkołę, deputowany parlamentu Armenii. W opinii naszych gości szkoła ma wysoki poziom nauczania, lepszy niż niejedna szkoła w Armenii, co niewątpliwie jest zasługa naszych pan nauczycielek Anahit Jeremian i Margarity Jeremian-Woźniakowskiej.


Dzień Ormiański

  9 marca 2006, dla całej szkoły był "Dzień Ormiański" w czasie, którego były występy dzieci polskich i ormiańskich. Uczniowie VI klas przygotowali "Legendę o Warsie i Sawie", w bardzo oryginalnej scenografii. Ormianie przedstawili program patriotyczny o Ojczyźnie i języku ojczystym. Były piosenki polskie "Płynie Wisła płynie…" i ormiańskie. Największą wesołość młodej widowni wywołała "szybka nauka słówek ormiańskich" przeprowadzona przez rodzeństwo Adama i Ernestynę Papazyanów.


Wymiana drobnych upominków


Młoda widownia


  W bibliotece była wystawa plakatów o Armenii zrobiona przez uczniów szkoły, oraz wystawa zdjęć pięknych krajobrazów Armenii, wystawiony był też ludowy strój ormiański i polski.


W czasie, gdy goście podejmowani byli poczęstunkiem, uczniowie całej szkoły odpowiadali na 10 pytań quizu o Armenii. Pytania były bardzo trudny, ale mimo to 40-cioro dzieci odpowiedziało poprawnie na wszystkie pytania - potrzebna była dogrywka. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni.


"Legenda o Warsie i Sawie"


"Ojczyzna i język ojczysty"


Jak podkreślił Pan Ambasador, wizyta w szkole była dla niego ważniejsza, niż złożenie listów uwierzytelniających w Pałacu Prezydenckim, do którego miało dopiero dojść w następnych dniach. Krótką relację z Dnia Ormiańskiego zamieściło Życie Warszawy.


Uczniowie szkoły i plakaty konkursowe


Ormianie


  Zakończenie roku szkolnego 2005/2006 miało już przebieg bardzo kameralny i odbyło się bez występu końcowego uczniów.


  Nowy rok szkolny 2006/2007 rozpoczęliśmy od apelu do rodzin ormiańskich o liczne zapisy do pierwszej klasy. Częściowo to się udało, bo od początku września zgłosiło się 9-cioro pierwszaków, powstał trzeci oddział "szkoły ormiańskiej".


Goście z Litwy

  Pod koniec września, w szkole gościliśmy grupę nauczycieli litewskich, która to grupa 25-ciu nauczycieli, w ramach Unijnego programu studyjnego, przyjechała wymienić się doświadczeniem w pracy pedagogicznej. Gospodarzem spotkania była pani dyr. szkoły Marzena Tomaszewska. Gości i gospodarzy przedstawił pan Paweł Korczewski. Problemy szkoły ormiańskiej omówiła pani Margerita Jeremian-Woźniakowska, a pani Grażyna Płoszajska z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego z Ministerstwa Edukacji, w obszernym wystąpieniu, wyjaśniła podstawowe zasady systemu kształcenia dzieci z mniejszości narodowych w Polsce. Problemy związane z nauczaniem mniejszości etnicznych na Litwie, ze strony gości, przedstawił pan dyrektor Stanisław Widtmann - reprezentujący Rząd Litewski.


Po dyskusji i pamiątkowych zdjęciach goście odjechali zwiedzać Warszawę.


Dzień Ormiański w 2007 r.

  W tym roku motywem do "Dnia Ormiańskiego" była bajka Howannesa Tumaniana "O biedaku, który szukał szczęścia". 22 maja w sali gimnastycznej szkoły Ambasador Armenii i zaproszeni goście, dzieci starszych klas szkoły mogli poznać klasykę literatury dziecięcej Armenii. Sądząc po reakcji młodej widowni, bajka, a może gra młodych aktorów bardzo się podobała. Były też wiersze i informacje o Armenii. Dekoracją była stylizowana Góra Aparat, artystyczne zdjęcia krajobrazów Armenii, oraz informacje o Ormianach polskich.Zaproszeni goście


Wspaniale reagująca widownia


<<< Wstecz <<<


  Reklama

  Partnerzy


www.Hayastan.republika.pl


www.ARMPOL.republika.pl


 


online